[1]
Selfa Sastre, M. 2020. La novela juvenil de autoría femenina en la literatura catalana del siglo XXI: autoras y títulos significativos. The youth novel of female authorship in Catalan literature of the 21st century: authors and significant titles.10.20420/ElGuiniguada.2020.339. El G u i n i g u a d a. 29, (jul. 2020), 65-74.