[1]
Curbelo González, Óliver 2021. Escucha creativa a través de la música programática. Una propuesta para fomentar la creatividad. Creative listening through program music. A proposal to develop creativity skills: doi.org/10.20420/ElGuiniguada.2021.412. El G u i n i g u a d a. 30 (jul. 2021), 168–175.