[1]
Martínez Celis, A. y Maíz Arévalo, C. 2022. Testing conversational implicature in the TOEIC examination. Investigando la Implicatura Conversacional en el Examen de TOEIC: doi.org/10.20420/ElGuiniguada.2022.508. El G u i n i g u a d a. 31 (jul. 2022), 91–100.