(1)
Bereziartua Etxeberria, G.; Boillos, M. M. Euskarazko Alfabetatze Akademikoa Helburu: Irakaskuntza Sistematizatzeko Urratsak. Academic Literacy in Basque: Aims to Systematize Its Teaching.10.20420/ElGuiniguada.2020.345. ReG 2020, 29, 148-163.