Bereziartua Etxeberria, G., & Boillos, M. M. (2020). Euskarazko alfabetatze akademikoa helburu: irakaskuntza sistematizatzeko urratsak. Academic literacy in Basque: aims to systematize its teaching.10.20420/ElGuiniguada.2020.345. El G U I N I G U a D a, 29, 148-163. Recuperado a partir de https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada/article/view/1098