Martínez Celis, A., & Maíz Arévalo, C. (2022). Testing conversational implicature in the TOEIC examination. Investigando la Implicatura Conversacional en el Examen de TOEIC: doi.org/10.20420/ElGuiniguada.2022.508. El G U I N I G U a D a, (31), 91–100. Recuperado a partir de https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada/article/view/1361