Maestre, L. (2022). WebQuest sobre géneros periodísticos en las aulas de 4º de ESO. WebQuest on journalistic genres in 4th grade ESO classrooms. El G U I N I G U a D a, 31, 101-118. Recuperado a partir de https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada/article/view/1469