BEREZIARTUA ETXEBERRIA, G.; BOILLOS, M. M. Euskarazko alfabetatze akademikoa helburu: irakaskuntza sistematizatzeko urratsak. Academic literacy in Basque: aims to systematize its teaching.10.20420/ElGuiniguada.2020.345. El G u i n i g u a d a, v. 29, p. 148-163, 12 jul. 2020.