CORREA SANTANA, J. ReseƱa a Construir la escritura. El G u i n i g u a d a, n. 9, p. 471-473, 9 ago. 2016.