Bereziartua Etxeberria, Garbiñe, y Mari Mar Boillos. 2020. «Euskarazko Alfabetatze Akademikoa Helburu: Irakaskuntza Sistematizatzeko Urratsak. Academic Literacy in Basque: Aims to Systematize Its Teaching.10.20420/ElGuiniguada.2020.34»5. El G U I N I G U a D a 29 (julio), 148-63. https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada/article/view/1098.