Maestre, L. (2022) «WebQuest sobre géneros periodísticos en las aulas de 4º de ESO. WebQuest on journalistic genres in 4th grade ESO classroom»s, El G u i n i g u a d a, 31, pp. 101-118. Disponible en: https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada/article/view/1469 (Accedido: 7febrero2023).