Bereziartua Etxeberria, Garbiñe, y Mari Mar Boillos. «Euskarazko Alfabetatze Akademikoa Helburu: Irakaskuntza Sistematizatzeko Urratsak. Academic Literacy in Basque: Aims to Systematize Its Teaching.10.20420/ElGuiniguada.2020.34»5. El G u i n i g u a d a 29 (julio 12, 2020): 148-163. Accedido octubre 28, 2020. https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada/article/view/1098.