Polish Anglicisms in the fields of leisure, fashion and entertainment against historical background

  • Alicja Witalisz Pedagogical University of Krakow
Palabras clave: borrowing, Anglicism, cultural loans, domain-specific loans, English-Polish lan-guage contact

Resumen

Domain-specific loans mirror historical and cultural changes in specific areas of life and allow to identify the language which at a certain point in time is considered most prestigious by the recipient language users. Foreign loans are always evidence of cultural contacts of the recipient language speech community with other communities, and reflect the sharing of social, economic, political and cultural phenomena among various nations. The article offers a historical overview of Polish domain-specific Anglicisms and presents and analyses over a thousand English loans of four different types in the areas of leisure, fashion and entertainment, which have been enriching Polish since the 17thcentury.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

Bloomfield, L. (1933). Language. New York: Henry Holt.

Doroszewski, W. (1938). Język polski w Stanach Zjednoczonych A.P. Warszawa: Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Fisiak, J. (1961). Zapożyczenia angielskie w języku polskim: analiza interferencji leksykalnej. Unpublished PhD dissertation. University of Łódź.

Fisiak, J. (1970). The semantics of English loanwords in Polish. Studia Anglica Posnaniensia, 2, 41-49.

Koneczna, H. (1936-1937). Wyrazy angielskie w języku polskim. Poradnik Językowy, 9, 161-170.

Mańczak-Wohlfeld, E. (1988). Anglicyzmy w Słowniku warszawskim. Język Polski, LXVIII(1), 24-29.

Mańczak-Wohlfeld, E. (1992). Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich w języku polskim. Rozprawy Habilitacyjne 235, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Mańczak-Wohlfeld, E. (1995). Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Kraków: Universitas.

Mańczak-Wohlfeld, E. (2006). Angielsko-polskie kontakty językowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mańczak-Wohlfeld, E. (2010). Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mosiołek-Kłosińska, K. (2000). Polskie słownictwo okresu 1989-1999 na tle współczesnych zjawisk kulturowych. In J. Mazur (Ed.), Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian (pp. 75-85). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Otwinowska-Kasztelaniec, A. (2000). A study of the lexico-semantic and grammatical influence of English on the Polish of the younger generation of Poles. Warszawa: Dialog.

Ożóg, K. (2004). Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Otwarty Rozdział.

Piotrowski, T. (2008). Zapożyczenia leksykalne w języku polskim jako ślady relacji kulturowych. In S. Gajda (Ed.), Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej (pp. 375-399). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Sapir, E. (1921). Language. An Introduction to the study of speech. New York: Harcourt.

Smółkowa, T. (2000). Leksyka w początkowym okresie przemian ustrojowych. Rodzaje zmian. In J. Mazur (Ed.), Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian (pp. 51-58). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Walczak, B. (1983). The earliest borrowings from English into Polish. Studia Anglica Posnaniensia, 16, 121-131.

Wierzbicka, A. (1999). Język-umysł-kultura. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witalisz, A. (2007a). Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem. Kraków: Tertium.

Witalisz, A. (2007b). Anglosemantyzmy jako odzwierciedlenie amerykańskich wpływów kulturowych. In W. Chłopicki (Ed.), Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych, Język a komunikacja 19 (pp. 235-244). Kraków: Tertium.

Witalisz, A. (2015). English loan translations in Polish: word-formation patterns, lexicalization, idiomaticity and institutionalization. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Witalisz, A. (2016). Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim. Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.

Dictionaries

FD – The Free Dictionary. <http://www.thefreedictionary.com/>.

Słownik Knapiusza – Thesaurus Polonolatinograecus seu Promptuarium linguae Latinae et Graecae Grzegorza Knapskiego. Kraków. 1621.

Słownik Lindego – Słownik języka polskiego S.B. Lindego. Warszawa. 1807-1814.

Słownik Trotza – Nowy dykcyonarz to iest Mownik polsko-niemiecko-francuski: z przydatkiem przysłów potocznych, przestrog gramatycznych, lekarskich, matematycznych, fortyfikacyynych, żeglaskich [!], łowczych i inszym naukom przyzwoitych wyrazów, przez Michała Abrahama Troca, warszawianina, Lipsk 1744–1747.

SWar – Słownik języka polskiego. Słownik warszawski. J. Karłowicz (Ed.). Warszawa. 1900–1927

SZA F – Słownik zapożyczeń angielskich w języku polskim. J. Fisiak (Ed.) (forthcoming).

SZA M-W – Słownik zapożyczeń angielskich w języku polskim. E. Mańczak-Wohlfeld (Ed.). Warszawa. 2010.

Publicado
2018-05-30
Cómo citar
Witalisz, A. (2018). Polish Anglicisms in the fields of leisure, fashion and entertainment against historical background. Revista De Lenguas Para Fines Específicos, 24(1), 142-165. Recuperado a partir de https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/article/view/969
Sección
Sección Monográfica/Special Issue