Euskarazko alfabetatze akademikoa helburu: irakaskuntza sistematizatzeko urratsak. Academic literacy in Basque: aims to systematize its teaching.10.20420/ElGuiniguada.2020.345

Autores/as

Palabras clave:

alfabetatze akademikoa, idazketa, unibertsitate ikasketak, testu-genero

Resumen

Unibertsitatean sartzen diren ikasleek edukiak ikasteaz gain egin behar duten beste gauza bat eremu akademikoan komunikatzen ikastea da. Orokorrean alfabetatuta iristen badira ere, unibertsitateko ibilbidean zehar burutu behar dituzten komunikazio ekintzek akademikoki ere alfabetatzea eskatzen dute. Hori bereziki erronka handia da euskal ikasleen kasuan, euskarazko ekoizpen akademikoek oraindik ibilbide laburra izan dutelako. Hemen aurkezten den proposamen didaktikoak euskarazko alfabetatze akademikoa bideratzeko tresna izatea du helburu, bai ikasleekin erabili nahi duten irakasleentzat eta bai modu autonomoan ikasi nahi duten ikasleentzat. Proposamen didaktiko honen oinarrian generoetan oinarritutako metodologia dago eta aukeratu den generoa artikulu zientifikoa izan da. Horrekin, ikasleak esparru akademikoan komunikatzen trebatzeko baliabide bat aurkeztu eta eremu horretan sumatutako hutsune bati erantzuna eman nahi zaio.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Garbiñe Bereziartua Etxeberria, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Profesora adjunta.

Mari Mar Boillos, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Profesora adjunta.

Citas

Álvarez, M., Muies, L. eta Uranga, J.M. (2010). Observaciones sobre la competencia discursiva de estudiantes universitarios multilingües: la respuesta a preguntas de examen en inglés/ euskera e inglés/castellano. Ikastaria, 17, 9-23.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman.

Arias, D. (2013). La escritura como proceso, como producto y como objetivo didáctico. Tareas pendientes. In Actas del CEDELEQ IV (33-46 or.). Montreal: Universidad de Montreal.

Bakhtin, M. (1979). El problema de los géneros discursivos. In Estética de la creación verbal. Mexiko: Siglo X.

Bengoetxea, J.B. eta Txapartegi, E. (2004). Idazlan akademikoa: aholku metodologikoak. In J. Azurmendi, J.B. Bengoetxea, J. Garmendia eta I. Soto (argk.). Filosofiako gida: Filosofian aritzeko oinarriak: gida bibliografiko eta metodologikoa, (327-391 or.). Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea.

Bereziartua, G. eta Boillos, M.M. (2018). Oinarrizko idazketa akademikoa garatzeko eskuliburua. UPV/EHUko ikasmaterialen sare-argitalpena. Hemendik hartua https://ikasmaterialak.ehu.eus/hezkuntza/oinarrizko-idazketa-akademikoa-garatzeko-eskuliburua

Berria (d.g.). Berria estilo liburua. Hemendik hartua https://www.berria.eus/estiloliburua/

Cabrera, C. (2018). Escritores académicos: retos y dificultades. Ciencia y Sociedad, 43(3), 57-62. doi: 10.22206/cys.2018.v43i3.pp57-62

Etxebarria, J.R. (2011). Zientzia eta teknikako euskara arautzeko gomendioak. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.

Eusko Jaurlaritza (d.g. a). EIMA, Euskal ikasmaterialen Estilo-liburua. Hemendik hartua http://www.euskadi.eus/beste-proiektu-batzuk-euskara/web01-a2heusk/eu/

Eusko Jaurlaritza (d.g. b). Terminologia Batzordeak onartutako hiztegiak. Hemendik hartua http://www.euskara.euskadi.eus/r59-738/eu/contenidos/informacion/6503/eu_2415/terminologia_batzordeak_onartutako_hiztegiak.html

Ezeiza, J. (2008). Espezialitate hizkeren didaktika Europako Unibertsitate Eremuan Gaitasunetara zuzendutako irakasbidea. In P. Salaburu eta I. Ugarteburu (argit.). Espezialitateko hizkerak eta terminologia III: espezialitate hizkeren didaktika eta komunikazioa (25-54 or.). Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua.

Ezeiza, J. (koord.). (2010). PREST Unibertsitateko komunikaziorako gaitasunen eskuliburua. Euskara Errrektoreordetzaren Sare-Argitalpena. Hemendik hartua https://ikasmaterialak.ehu.eus/hizkuntza-ikasketak/prest-komunikazio-gidaliburua

Gómez-Burgos, E. (2017). Use of the Genre-Based Approach to Teach Expository Essays to English Pedagogy Students. How, 24(2), 141-159. doi: 10.19183/how.24.2.330

Heuboeck, A., Holmes, J. eta Nesi, H. (2010). The BAWE Corpus Manual. Hemendik hartua https://www.coventry.ac.uk/globalassets/media/global/08-new-research-section/current-projects/bawemanual-v3.pdf

Hyland, K. (2003). Genre-based pedagogies: A social response to process. Journal of Second Language Writing, 12, 17-29. doi: 10.1016/S1060-3743(02)00124-8

Hyland, K. (2007). Genre Pedagogy: Language, Literacy and L2 Writing Instruction. Journal of Second Language Writing 16, 148-164. doi: 10.1016/j.jslw.2007.07.005

Marín, J., López, S. eta Roca-De-Larios, J. (2015) The academic writing process in Spanish universities: perceptions of students and faculty. Cultura y Educación, 27(3), 504-533. doi: 10.1080/11356405.2015.1072360

Mees, J. (2010). Eleaniztuna eta euskalduna, baita mundu akademikoan ere posible ote? Bat: Soziolinguistika aldizkaria, 75, 83-94.

Mujika, A. (2008). Letra larriak erabiltzeko irizpideak. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.

Nesi, H. eta Gardner, S. (2018). The BAWE corpus and genre families classification of assessed student writing. Assessing Writing, 38, 51-55. doi: 10.1016/j.asw.2018.06.005

Peña, F. (2011). Leer y escribir. Prácticas necesarias en la universidad. Educere, 15(52), 711-719.

Peña, L.B. (2008). La competencia oral y escrita en la educación superior. Hemendik hartua https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-189357_archivo_pdf_comunicacion.pdf

Rose, D. (2011). Genre in the Sydney School. In J. Gee eta M. Handford (arg.), The Routledge Handbook of Discourse Analysis (209-225 or.). Londres: Routledge.

Rose, D. (2015). New developments in genre-based literacy pedagogy. In C.A. MacArthur, S. Graham eta J. Fitzgerald (arg.), Handbook of Writing Research, 2nd Edition (227-242 or.). New York: Guildford.

Rose, D. (2018). Languages of Schooling: embedding literacy learning with genre based pedagogy. European Journal of Applied Linguistics, 6(1), 59-89. doi: 10.1515/eujal-2017-0008

Rose, D. eta Martin, J.R. (2012). Learning to Write, Reading to Learn: Genre, knowledge and pedagogy in the Sydney School. Londres: Equinox.

Ugarteburu, I. (2001). Zabalkundeko testuen egitura. EIE 2001- Prosa Zientifikoa. Hemendik hartua http://www.ehu.eus/euskalosasuna/irakurgaiak/zientziaz.pdf

Ugarteburu, I. (2005). Euskara teknikoaren didaktika. In P. Etxeberria eta E. Knorr (Prestatzaileak), Nerekin yaio nun: Txillardegiri omenaldia (431-456 or.). Bilbo: Euskaltzaindia.

Vázquez, A., Jakob, I., Pelizza, L., eta Rosales, P. (2009). Enseñar y aprender en la universidad: saberes, concepciones y prácticas de escritura en contextos académicos. Innovación Educativa, 9(49). Hemendik hartua https://www.redalyc.org/html/1794/179414968004/

Zelaieta, E. (2015). Irakaslegaiak komunikazio-gaitasunean eta diskurtso akademikoetan trebatzeko bidean. UPV/EHUko ikasmaterialen sare-argitalpena. Hemendik hartua https://ikasmaterialak.ehu.eus/hezkuntza/irakasleak-komunikazio-gaitasunean

Zubimendi, J.R. (2004). Ortotipografia. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.

Descargas

Publicado

2020-07-12

Cómo citar

Bereziartua Etxeberria, G., & Boillos, M. M. (2020). Euskarazko alfabetatze akademikoa helburu: irakaskuntza sistematizatzeko urratsak. Academic literacy in Basque: aims to systematize its teaching.10.20420/ElGuiniguada.2020.345. El G U I N I G U a D a, (29), 148–163. Recuperado a partir de https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada/article/view/1098

Número

Sección

Artículos/Papers (Section 2)